GOOD DAYS TO BE LOVED | DŨNG & NHUNG

Tình yêu của anh dành cho em giống như biển cả, thật mạnh mẽ, sâu sắc như đại dương và sẽ mãi mãi là như vậy. Vượt qua mưa gió, bão tố, chống chọi với mọi khó khăn để bảo vệ ngôi nhà của chúng ta.